Obowiązek weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów

Co to jest biała lista podatników VAT? Biała lista podatników VAT ma za zadanie pomóc firmom skutecznie i szybko sprawdzać kontrahentów . Biała lista umożliwia sprawdzenie, czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT, umożliwia sprawdzenie, dlaczego Twój kontrahent został wykreślony z rejestru oraz potwierdza numer rachunku bankowego, na który musisz dokonać wpłaty, dla swojego kontrahenta.  Biała lista…