Likwidacja deklaracji VAT7 i VAT7K

Od 1 stycznia 2020 roku większość podatników nie złoży deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zostaną one zastąpione przesłanym przekształconym plikiem JPK_VAT będą one zastępować typową deklarację VAT, elektroniczną. JPK_VAT, będzie obowiązywał tylko i wyłącznie dużych przedsiębiorców, dla innych przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2020roku.  Projekt ma na celu uproszczenie rozliczeń w przypadku…

Obniżona stawka CIT 9%

Obniżona stawka CIT 9% Kolejne ograniczenie w stosowaniu obniżonej 9% stawki podatku zawiera art. 12 nowelizacji. Przepis ten wprowadza ograniczenie w stosowaniu regulacji w stosunku do podatników kontynuujących prowadzenie działalności po przeprowadzeniu wskazanych w tym przepisie działań restrukturyzacyjnych (podział, przeniesienie majątku), w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu (19 listopada 2018 r.) a…

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobą pośrednią lub bezpośrednią, która sprawuje kontrolę nad spółką.  Jednym z głównych założeń CRBR, jest przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Dlatego też posiadanie aktualnych danych odnośnie beneficjentów jest tak ważne. Rejestr gromadzi dane odnośnie spółek beneficjentów  jawnych, komandytowych, komandytowo…

Obowiązek weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów

Co to jest biała lista podatników VAT? Biała lista podatników VAT ma za zadanie pomóc firmom skutecznie i szybko sprawdzać kontrahentów . Biała lista umożliwia sprawdzenie, czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT, umożliwia sprawdzenie, dlaczego Twój kontrahent został wykreślony z rejestru oraz potwierdza numer rachunku bankowego, na który musisz dokonać wpłaty, dla swojego kontrahenta.  Biała lista…

Zmiany w kasach fiskalnych

Zmiany w kasach fiskalnych  Faktura do paragonu będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, kiedy na paragonie będzie znajdował się numer identyfikacyjny NIP. Oznacza to, że gdy sprzedaż jest zarejestrowana na kasie fiskalnej, to sprzedawca może wystawić fakturę, tylko wtedy gdy numer identyfikacyjny widnieje na paragonie, potwierdzającym sprzedaż.  Na podstawie art. 28 pkt 5 ustawy…